T.C. GERCÜŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
Advert
Yukarı

T.C. GERCÜŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. GERCÜŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
Bu içerik 95 kez okundu.
Advert
ESAS NO : 2018/879 Esas Kamulaştırmayı yapanDSİ Genel Müdürlüğü tarafından Batman iliGercüş ilçesi hudutlarında bulunan ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,açılacak davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Gercüş Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’n/n 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.Esas: 201/879
Mevki Yer : DorukKöyü
Davalı : İzzettin Teymur
Ada Parsel : 159 ada 19 parsel
Kamulaştırılan Alan :533,86m²
Niteliği : Tarla
Resmi ilanlar www.bik.gov.tr’de             BasınBAT-ILN00849129 (www.bik.gov.tr) 
Etiketler:
Sende Yorumla...

2018 Batman Gazetesi Inc. Tüm hakları saklıdır.