T.C. GERCÜŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
Advert
Yukarı

T.C. GERCÜŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. GERCÜŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
Bu içerik 117 kez okundu.
Advert
ESAS NO : 2018/462 Esas Kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Batman iliGercüş ilçesi hudutlarında bulunan ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalılarınmahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Gercüş Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’n/n 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 19/04/2018Katip-145668 Hakim-179274
e-imzalıdır e-imzalıdır
Esas : 2018/462
Mevki Yer : Arıca Köyü
Davalı : Şemsettin TEKİN
Ada Parsel : 114 ada 24 parsel
Kamulaştırılan Alan : 4346,21 m²
Niteliği : YOL
Resmi ilanlar www.bik.gov.tr’de             BasınBAT-ILN00849138 (www.bik.gov.tr) 
Etiketler:
Sende Yorumla...

2018 Batman Gazetesi Inc. Tüm hakları saklıdır.