MUKADDESATI TELVİS
Yukarı
MUKADDESATI TELVİS
Babnirli Mele Abdullah

MUKADDESATI TELVİS

Bu içerik 77 kez okundu.

Ne kadar hazindir ki günümüzde bizden olmayan bir grup, ezana, bir kısmı da iffete, ırza saldırmaktadır. Bilindiği gibi aralıklı da olsa mukaddesatı telvis etmeye, kirletmeye yeltenen bir kadro gizli dolaşıyor, bazen de zuhur ediyor ve her zaman da lanetleniyor. İşte günümüzde değişik karikatürle dini, hatta peygamberi lekeleyen, ezan yerine minarede müzik çalmayı icra edinenler bu gruptandır. Bunlar bir zamanlar tam 18 yıl orijinal Arapça ezan okuma yasağı getirenlerden cesaret alanlardır. Bunların ezana ve temelde tüm mukaddesata karşı alerjilerinin göstergesidir. Bu gizli grup ezana ve temelde tüm mukaddesata saldırıya hazırken bir grup ta milletin iffetine, ırzına, gayretine dokunmaktadır. Bunlar fırsat bulduklarında iffet ve gayretimizi lekeleme, ırzın perdesini yırtma çabasındadır. Evet, ta Asri Saadette Kızlarını fuhuşta ücretle işletmeyi adet edinen münafık Yahudi Abdullah bin Selul, bu iffetsizlerin ceddidir. Annemiz Ayşe’ye İFK hadisesini isnat eden bu mülevves dedeleridir. Ta O zamandan bu güne bunların gizli ve fırsat bulunca aşikâr olarak iffeta, ırza saldırma icraatındadır.  Müstehcen eşcinsellik (homoseksüellik) denilen mülevves fiiliyatı yaşayan ve yaşatmaya yeltenenlerin Yahudi münafık Bin Selul ve Freud’un iffetsizliklerinin devamıdır. Evet, Freud, evlatla anne ve kardeşler arasında cinsellik rezaletini insan hakkı olarak tarif eden iffetsiz güruhtur. Bin Selul de aynısıdır.  Şimdi eşcinsellik rezaletini yaşayan, yaşatmaya yeltenen ve insan hakkı olarak gençlere yutturmaya çalışan kesim, bunların devamıdır. Bunların mülevves fiil ve icraatları kıyamete kadar devam edecek, fakat Allah’a şükür, ezan ve iffet hamisi inananlar, hiçbir zaman bu virüslere fırsat vermeyecek telvis ettikleri yerleri İslamî dezenfekteyle temizleyecektir.

Ezana, iffete pençeni uzatma kırarım.

Uzanan dili İslam makasıyla keserim

Serapa iffetliyim, iffete dokunma ezerim.

Ceberut olma diyarımda, belini bükerim.

Babnirli Melle Abdullah

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...

2020 Batman Gazetesi Inc. Tüm hakları saklıdır.