GÜNDEME GELMEYEN ÇEVRE SORUNLARI
Yukarı
GÜNDEME GELMEYEN ÇEVRE SORUNLARI
Halit Biliz

GÜNDEME GELMEYEN ÇEVRE SORUNLARI

Bu içerik 662 kez okundu.

Birlikte yaşadığımız, aynı suyunu içtiğimiz, aynı havasını soluduğumuz Batmanın daha yaşanılır ve daha temiz olması için herkese bir görev düşüyor.

Yaşadığımız yeri temiz tutmak…

Bu görev hem insani, hem vicdani, hem kültür ve hem dinin bir emridir.

Batmanın onlarca çevre sorunu ve bu çevre sorunlarını oluşturan sebepler vardır.

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği bunları her yıl açıklamalarla gündeme getirse de kurumlar, sivil dinamikler ve bireylerin bunu pek kaale almadığını üzülerek belirtmek isterim.

Hiçbir beklenti içinde olmadan sadece yaşadığı yerleri çocuklarına ve sonraki nesillere temiz bırakmak isteyen ve yürekleri de niyetleri gibi temiz olan Batman Çevre Gönüllüleri Derneğinin çalışma haline getirdiği çevre sorunları ve sebeplerinin herkesçe sorumlu olacakları bir görev bilmelerini bekliyoruz.

İsterseniz, maddeler halinde Batmanın bazı çevre sorunlarına değinelim;

BATMANIN ÖNEMLİ ÇEVRE SORUNLARI

1. Kış aylarında doğal gaz kullanmayan mesken ve konutlarda ısınma amaçlı olarak kalitesiz yakıtların kullanmasından dolayı hava kalitesinin bozulması,

2. Şehir içi trafiğindeki düzensizlik ve yoğunluktan kaynaklı Motorlu taşıtların egzoz gazlarından çıkan dumanlar sağlığı olumsuz etkilemesi,

3. TÜPRAŞ rafinerisi ünitelerinin çoğunda doğal gaza geçilmesine rağmen hala çevreyi olumsuz etki etmesi ve rafinerinin kent içerisinde kalmasından dolayı tehlike arz etmesi,

4. Organize sanayi Bölgesindeki kanalizasyon artıklarını bertaraf edecek Paket arıtma sistemine rağmen, atık sular tarımsal alanlara akıtılarak kirliliğe neden olmaktadır.

5. Eski ve Yeni Sanayi sitesinde atık sular su kirliliği ve kontrol yönetmeliğe aykırı bir şekilde şehir kanalizasyon şebekesine buradan da Batman çayına deşarj edilmesi,

6. Batmandaki yeşil alanlar kamu kurumları binası yapımı, konut, yol, Taziye evi vb.  için tahsis edilme sureti ile mevcut yeşil alanların betonlaştırılması,

7. TPAO, Petrol arama, üretme ve petrolü taşıma çalışmalarında çevreye kirliliğine yol açılması,

8. Batmanda Sokak hayvanları için tedavi,  bakım ve barınma merkezi olmadığından dolayı hayvanlar büyük risk altındalar.

9. Avlanma adı altında birçok yaban hayata zarar verilmekte, bu nedenle de birçok canlı nesli tükenmektedir.

10. Akarsularımızda avlanma sezonuna aldırılış edilmemekte ve ilkel avlanma yöntemleri adeta balık katlımı gerçekleştirilmektedir.

11. Her yaz mevsiminde Anızlar bilinçsiz bir şekilde yakılması yüzünden büyük bir çevre felaketi yaşanmaktadır.

12. Şehir içerisinde Hayvan besiciliği hala kentimizin birçok varoş semtte ve özelikle Aydın Konak köyü civarında sorun olmaya devam etmektedir.

13. Bazı varoş semtlerde ve özelikle Kuyubaşı TOKİ ve Aydın konak köyü civarındaki bölgede atık sular açıkta akmaktadır.

14. Geçmişte Toptancılar sitesinde büyük bir faciaya neden olan eski Şirinevler, Cumhuriyet ve Bahçelievler mahallerindeki yer altı suları kirliliği ile ilgili belirsizlik devam etmektedir.

15. Bir çevre felaketine yol açacak olan Hasankeyf ve Dicle nehri hafızasını tehdit eden Ilısu barajına ek olarak diğer akarsularımızda HES projelerinin tehdidi altındadır.

16. Raman dağı eteklerindeki Katı Atık toplama tesisi mevzuata uygun olmayıp çöpler düzenli depolanmamasından dolayı çevre kirliliğine neden olmaktadır.

17. İluh deresinin ıslahı gerçekleştirilmediğinden dere yatağında lağım suları akmakta, çöpler gelişi güzel dereye atılmakta ve büyük bir çevre sorunu olmayı sürdürmektedir.

18. DDY raylarının şehir içerisinden geçmesi üzerine rayların bulunduğu alanlar adeta çöp ve moloz yataklarına dönüşmekte hem zemin geçitlerinde ölümle sonuçlanan kazalar yaşanmaktadır.    

19. Motorlu taşıtların gereksiz korna, iş yerlerinde yüksek sesle müzik çalınması ve özelikle geceleri havai fişeklerin patlatılması ile kentimizde ciddi bir gürültü kirliliği oluşmaktadır.

20. Kentimizde gelişi güzel olarak asılan ışıklı panolar, tabelalar ve afişlerden dolayı görsel kirlilik oluşmaktadır.

21. İnsan Sağlığına zarar verdikleri tespit edilen Baz istasyonları kentimizde her gün sayıları artmaktadır.

22. Kentin sokakları ve kamuya açık yeşil alanlar bilinçsiz bir şekilde kirletilmekte çöpler düzenli bir şeklide toplanmamaktadır. .

23. Bitmek tükenmek bilmeyen, doğal gaz, kanalizasyon, yer altı elektrik, su, telefon hattı şebeksi çalışmalarının yollarda oluşturduğu çukurlar nedeni ile ulaşımda aksaklıklar oluşmakta ve sokak ve caddelerde toz ve çamura neden olmaktadır.

24. Kent içerisinde geçmekte olan Batman Barajının sol sahil sulama kanallarına atıkların atılması ile kirlilik oluşmaktadır.

25- Binaların yapım ve tadilatı esnasında gerekli önlemlerin alınması nedeni ile çevre kirliliği oluşmaktadır.

26-Dicle nehrinde yanlış sulama ve atık sulardan dolayı oluşan özelikle yaz aylarında ciddi anlamda kirlilik oluşmaktadır.

 

 

Sende Yorumla...