KORONA DERS VERDİ
Yukarı
KORONA DERS VERDİ
Babnirli Mele Abdullah

KORONA DERS VERDİ

Bu içerik 125 kez okundu.

İnşallah koronasız, hayırlı 2021 senesine girdik. 2020 senesinin tümü Korona salgınıyla geçti. 8 milyara yakın insanlar, cismi gözle görülmeyecek kadar küçük, tesiri son derece büyük bu canlının hedefi oldu. Tekniğin, paranın, ekonominin, tıbbın, kimyanın da karşısında aciz kaldığı bu pandeminin esiri oldu.  Milyonlarca İnsanın içine girip şırıngasını ciğerlere batırdı ve içini kemirerek mezara yolladı.  Bu kapsamda tüm insanların canına, malına yangın gibi düştü,  etraflıca sardı, yaktı, yıktı.  Ekonomiyi, iç ve beynelmilel ticareti, kara- deniz seyrini, turizmi ve her malın değer ölçüsünü yaraladı.  Akrabalar arasında hatta insanlar arasında sevgi, saygı diyalog, ziyaret, taziye gibi münasebetlerin bağını kopardı.

Bunun yanı sıra bu virüsün ders verme açısından müspet tarafı da yok değildir. Belki bir cihetten düşünen insanlara fayda getirdi, hikmet erbabına büyük ders verdi. Bu dersin birinci bölümü, insanın Allah’ın kudretine karşı aciz olduğunu göstermek, İlahi kudretin verdiği ve vereceği virüslerin ancak kendi kudretiyle bertaraf edebileceğini, başka güç ve tedbirlerin aciz ve cılız olduğunu gösterdi.

Akidemize göre kıyamet kopmadan evvel 10 büyük harika havadis vuku bulacaktır: Dabbetü’larz (cessase), güneşin batıdan çıkışı, her yeri kaplayacak büyük duman, Deccal, Şakku’l kamer, (ayın ikiye bölünmesi) İsa’nın gökten inişi ve üç büyük hasıf (deprem)

Kıyamet alameti olan bu on harikalardan sadece Dabbetü’l arz virüse benzer. Bediüzzaman 5. Şua’da,  der ki Dabbetül arz, bir değil, hesapsız güve şeklinde gözle görülmeyen bir hayvancık çeşididir. Bu hayvan bütün dünyayı etkisi altına alacak şerrinden kurtuluş vesilesi, adalet ve kâmil iman olacaktır.

Bu tespit ve teşbihe göre korona virüs dabbetül’arz değilse de benzeridir, korona varsa ki vardır, dabbetül’arz da var olacak, o zaman onun şerrinden kurtuluş kâmil iman, adalet ve merhametle mümkün olacaktır.

Eğer bu Korona da insanlar arasında gerçekleşen zulmün, adaletsizliğin ve dinsizliğin zuhurundan tevellüt etmişse ve iman, ibadet, insanlar arasında adalet, merhamet yeniden icat edilmekle insanlık onun şerrinden korunacaksa biz iman, ibadet ve adaleti yeniden icra etmeliyiz.

Allah’ım, mademki iman, ibadet ve adalet Dabbetül arz ve koronadan koruyor, bize iman, ibadet ve adalet ihsan eyle, Dabbetü’larz ve korona şerrinden sana sığınırız ve dualarımıza icabet etmenizi dileriz.              

Korona, anlayana büyük derstir.

Düzene girmemize açık kapıdır.

İmanla adalet kapıdan giriştir.

Yaygın pandamıdır, umut aşıdır.

Hakka namzet ol.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...