BİZİ BÖLÜP YUTANLAR!
Yukarı
BİZİ BÖLÜP YUTANLAR!
Babnirli Mele Abdullah

BİZİ BÖLÜP YUTANLAR!

Bu içerik 811 kez okundu.

Müslümanları bölüp parçalama ve bir hamlede yutma icraatı, ta Asr-i Saadetten bu güne dek tek üslupla devam ediyor. Bu gün İslami karalama, peygamberi tahkir etmekle bizi parçalara bölüp bir kısmımızı yanlarına alan, onlara teslim olmayan diğer kısmımızla çarpışarak mağlup eden, son olarak yanlarına alan kısmı da boğazlayarak hepimizi istilası altına alan başta Yahudi ve yandaşları Hıristiyanlardır. Bu grup,  her zaman birlikte İslami karalama, peygamberi ayıplama, Müslüman liderleri kötüleme, hatta kuranı tahrif etme icraatlarıyla bizi bölüp parçalar, küçültüp yutmaya gayret sarf etmekteler.

İki tarihi örneği beyan ederim ki bu hakikat bilinsin:

1-Evet, Abdullah bin Sebe Yahudi lideri,  şeklen Müslüman olduğunu ilan ediyor, amma içindeki nifakı gizleyerek sahabeler arasına fitne sokmaya çalışıyor. Bu gizli icraatı neticesinde Hz. Osman’ı kiralık katil eliyle öldürtüyor ve gizliden imam Ali’nin Hz. Osman’ı öldürdüğünü ifşa ediyor ve böylece Sahabeleri ikiye bölüp meşhur Cemel harbini tetikliyor, binlerce sahabenin birbirini öldürmesine sebep oluyor.

2-Meşhur Cengiz Han Moğol lideri, Müslümanların ülkesi Horasan’ı işgal ederken Buhar’a beldesini istila merkezi kılıyor ve oranın Müslümanlarına şu tebligatı veriyor:

“bize teslim olan Müslüman, kendi yerinde kalacak, malına, inancına, mülküne dokunulmayacak; bize teslim olmayan boğazlanacak, malı, mülkü bize teslim olanlara kalacaktır.

Bu beyanattan sonra gerçek Müslümanların bir kısmı savaşmayı, teslim olmamayı tercih ederek şahadete rıza gösteriyor. Bir kısmı da Cengiz’e teslim oluyor. Bu bölünüşten sonra Cengiz Han, kendisine teslim olan Müslümanları kendi askeri yanına alarak teslim olmayanlarla savaştırıyor ve kısa zamanda teslim olmayanları mağlup ediyor.

Hepsini mağlup etikten sonra, gerek kendisine teslim olan ve gerek olmayan tümünü boğazlamak suretiyle Müslümanları Buhare’de bitirmiş oluyor.

Cengiz Han’ın meşhur sözü şu:   لا تقتلوا اسودكم تئكلكم كلاب عدوكم

“Kendi aslanınızı katil etmeyin, düşman köpeği sizi yer.”

Evet, Cengiz, bu mesajı kendisine düstur etmiş, kendi milletinin bir ferdini öldürmemiş, fakat Müslüman’ım diyenler kendi aslanlarını Cengiz’e teslim etmiş, Cengiz’in kılıcıyla boğazlanmıştır.

O taktik şimdi aynı devam ediyor, Yahudi- Hıristiyan bütün İslam ülkelerine gizli veya müstevli sıfatıyla giriyor, Müslüman’ın bir kısmını teslim alıyor ve teslim olmayanlarla savaşıyor, teslim olmayanları mağlup ettikten sonra kendilerine teslim olmayanlarla birlikte derdest ediyor. Derdest ettikten sonra ya öldürüyor veya hâkimiyeti altına alıp köle muamelesine tabi ediyor.

Bugün Ortadoğu ve diğer İslam ülkelerine dikkat edersen bu hazin manzarayı idrak edip bizi istila eden ve bizi parçalayanları anlarsın.

Bizi parçalara bölüp lokma edenler,

Abdullah bin Sebe, Cengiz Han gibiler,

Bu gün de ABD’yi İsrail’i taklit edenler.

Müslimleri ufaltıp hep birlikte yutanlar. Hakka namzet ol.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...