KAVMIN REİSİ HİZMETÇİSİDİR
Yukarı
KAVMIN REİSİ HİZMETÇİSİDİR
Babnirli Mele Abdullah

KAVMIN REİSİ HİZMETÇİSİDİR

Bu içerik 121 kez okundu.

Malum olduğu üzere milletlerin tümünün başında bir reis(başkan) bulunur. Bu sistem insanlar nizamında olduğu gibi insan dışındaki tüm canlılarda mevcuttur. Örneğin bal arısının başında ‘Yasup’ denilen bir reis bulunmaktadır; tüm arıların O reisin emrinde olmaları tabiidir, emrinden çıkan arı görevliler tarafından tecziye edilir, hatta idama mahkûm olur.

Müslümanların reisinin dinî ve insanî cihetiyle mükemmel olması şarttır.  Peygamber (sav) insan reisinin şemasını bir fiil ve bir mesajla beyan etmiştir:  Gayri Müslim bir kavmin reisi Peygamberi görmeye gidiyor. Peygamber (S.A.V.) o an sahabelerin her çeşit ihtiyaçlarını yükleniyor, onları düşmandan, zararlı etkenlerden koruyor, imamlık yapıyor, hutbeler okuyor, elbisesi, sofrası, oturma yeri sahabelerden farksız, hatta mülkiyetinde bir madde bulunmuyor ve hatta icap ederse sahabelere su veriyordu. Ziyaret eden bu kişi kendi kavminin reisi olduğu için peygamberin bu tavrının acemesiydi. O, Peygamberi saltanat sıfatıyla yaşadığını, makam büyük mal mülk sahibi olduğunu, bir tahtın üstünde oturduğunu, başka insanların kendisine hizmet ettiklerini düşünüyordu. Adam peygamberin sahabelerine su verecek kadar mütevazi olduğunu hem komutan, hem imam, hem tüm milletin ihtiyaçlarını karşılayan normal bir insan vasfında görünce taaccübünü gizleyemiyor. Bu nasıl olur, bir reis (peygamber) ümmetin tüm ihtiyaçlarını tekeffül eder, her hususta ümmetin fertleri gibi yaşar, mal- mülk sahibi olmaz, hatta hizmetçi sıfatıyla kendi kavmine su verir, diye hayret eder.

 Evet, Peygamber(SAV) O adama reislik şemasını şöyle izah ediyor: سید القوم خادمھم

“Kavmin reisi kavmin hizmetçisidir.”

Adam peygamberin fiilini müşahede edip manalı mesajı da peygamberin ağzından işitince hiç tehir etmeden peygamberin önüne diz çöker, Müslüman olur ve kavmine giderken daha önce milletine karşı tasarladığı üstünlükten feragat eder, kavmin bir ferdi gibi yaşamaya başlar ve peygamberin reislik ahlakını yaşadığı için kavmi de ondan etkilenip Müslüman olur. 

Ülkemizde (2023)’te reislik(başkanlık) makamını kesp etmeye aday olan kişilerin, reislik rozetini almadan önce peygamberin reislik evsafını bilmelerini ve yaşamayı taahhüt etmelerini tavsiye ederiz.

Reis olmak istersen peygamberi taklit et

Makam - menfaat isteme, egoizmi terk et.

Saltanat peşinde olma, salt öğütleri küpe et

Seçilmeden önce sadeleş, şartlara itaba et.      

Hakka namzet ol.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...