ALLAH YOLUNDA İNFAK
Yukarı
ALLAH YOLUNDA İNFAK
Muhammed Zeki Mirzaoğlu

ALLAH YOLUNDA İNFAK

Bu içerik 558 kez okundu.

Batman İHH İnsani Yardım Derneği Ramazan Ayında 1.200 muhtaç aileye Gıda Kolisi dağıtımı yapacak. Ayrıca Batman’daki 800 Yetim Çocuğumuza da Bayramlık Elbise yardımında bulunacak. Batman İHH, Ramazan faaliyetleri için bir İftar Programı düzenleyecektir. İftar Programında elde edilecek gelir Gıda Kolisi ve Yetim Çocuklara Bayramlık Elbise alımında kullanılacaktır.  Zekât, fitre ve infaklarıyla da muhtaçlara Gıda Kolisi ile yetimlere Bayramlık Elbise yardımı yapılacaktır. Batman İHH İnsani Yardım Derneği (0507 6873430) telefonudur.

 


 


“Ey Muhammed! İşte emeği en az kayba uğrayanları haber vereyim mi? De ki: (onların) dünya hayatında emekleri boşa girmiştir. Oysa güzel iş yaptıklarını sanıyorlardı.”(Kehf:103-104) İşte bu gerçekleri göz önünde bulundurarak her Müslüman kişi ancak sağlam saflardan oluşan İslami teşekküller içinde yerini almalı ondan sapmamalı, uzaklaşmamalı “tarafsızım” diye hileli mazeretler ileri sürmemelidir. Uyuşmazlıkların cereyan ettiği bir ortamda tarafsızlık diye bir pozisyon yeri yoktur. “Tarafsızım” diyen kimse, aslında güçlünün yanında yer alan ve zayıf durumdakine karşı olan kimsedir. Çünkü eyer o zayıfı desteklemiş olsa onu güçlendirmiş ve hakkını diğerinden almasını sağlamış olacaktır. Fakat uydurduğu tarafsızlık mazeretiyle üzerine düşen görevi bir kenara itince, bu suretle güçsüzün, güçlü tarafından yutulmasına müsaade etmiş olur. Güçlü daima otorite ve nüfuz sahibidir. Dolayısıyla Müslüman olduğunu ileri süren, bununla beraber “tarafsızım” diyen kimsenin aslında mevki ve etkinliği olanların yanında ve Müslümanların aleyhinde yer aldığı açıkça meydana çıkmaktadır. Malcom X; “Köşeye çekilip oturmakla, hainlik etmek arasında hiçbir ayırım göremiyorum.” Şair de; “Suya dokunmuyorsun, sabuna dokunmuyorsun, sen ne kirlisin be adam” demiştir.

 


Ramazan Ayı’nda yapılan her bir iyiliğin karşılığının binlerle ifade edildiği bu mübarek zaman diliminde, iyiliksever kardeşlerimizi bu İyilik Kervanına katılmaya davet ediyoruz. İbrahim b. Yusuf’a, bir mescidin tamiri için yardım talebinde bulundular. O bu talebi ret etti ve: “ben bu malları, aç karınları doyurmak, çıplakları giydirmek için topladım; su ve çamur için değil!” Açları doyurmak daha mühimdir” dedi (Şa’rani) Ömer b. Abdülaziz döneminde Kâbe’nin örtüsü eskidiğinden değiştirilmesi gerekiyordu; ancak o sırada yardıma muhtaç insanlar da vardı. İki durum karşısında bir tercih yapması gerekiyordu. Ömer b. Abdülaziz; “Örtüye yapacağım masrafı, acıkmış midelere ayırmamın daha isabetli olacağını düşünüyorum.” Zira Ebubekir ve Ömer (ra) dönemlerinde de Kâbe’nin örtüsü yoktu. Ancak onlar için aç mideleri doyurmak Kâbe’yi örtmekten önce gelmekteydi.”(Ahmed)

 


Abdullah b. Mübarek kafileyle birlikte hacca giderken bir kadının çöplükten ölü bir karga aldığını gördü. Hizmetçisini sebebini öğrenmek için kadının peşinden gönderdi. Kadın: “Üç gündür çöpe bırakılanların dışında yiyecek hiçbir şeyimiz yok” dedi. Anlatılanlar karşısında Abdullah’ın gözleri yaşardı ve kafiledeki yiyeceklerin o köyde dağıtılmasını emretti. Oradan geri dönerek o yıl hacca gitmekten vaz geçti.

 


İbn Mes’ud “Ahir zamanda haccedeceklerin sayısı artacaktır. Yolculuk onlara kolay gelecek, rızıkları da bol. Ancak bunlar ecirden mahrum ve parasız pulsuz dönecekler. Öte tarafta komşusu iki yanı üzerine bükülmüş; ona yardım etmiyor.” İbn Mukaffa; “Gördüğüm her israfın yanında mutlaka kaybolmuş bir hak vardır.” Bu nafile ibadet dahi olsa! Nafile hac ve umrede olduğu gibi harcanan para fakir fukara ve yetimlere verilmesini veya diğer nafileleri yapmada aşırı gidip nefsine, bedeninin azaları ve aile hakkını korumada olsun fark etmez. Isfahanı; “Her kim farzları yapmaktan nafilelere fırsat bulmazsa mazurdur. Ve her kim ki, nafileleri onu farzlardan meşgul ederse o da mağrurdur” demiştir.

 


 Biri hacca gitmek için Bişr b. Haris’e gelir, Bişr; Hac masrafı için ne kadar Para hazırladın? Adam; iki bin dirhem. Bişr; Hac’dan ne umuyorsun? Adam; Allah’ın rızasını.  Bişr; Peki bulunduğun yerde iki bin dirhemle Allah’ın rızasını elde etmek ister misin? Adam; elbette isterim. Bişr; hacca ayırdığın parayı muhtaç, borçlu, yetim vb. muhtaçlara dağıt. Müslümanları mutlu etmek, sevindirmek, muhtaçlara el uzatmak, onların sıkıntısını gidermek yüz nafile ibadetten daha hayırlıdır. Adam; kalbim hacca gitmekten yana. Bişr tebessüm eder ve şöyle der: Nefis haramdan elde edilen bir parayla övünmek ister. Allah, ancak muttaki kullarından kabul eder.(Gazali, İhya, 3/916)

 


 

 


 Hasan el-Basri, bir adamın ihtiyacını gidermesi için “Sabit el-Bunani’ye adam gönderir, Sabit “ben itikâftayım” dedi. Bu haber üzerine Hasan; “Ona deyin ki: “Ey A’meş! Bilmiyormusun ki, Müslüman kardeşinin ihtiyacını görmek için yürümen, senin için hac üstüne hac yapmandan daha hayırlıdır?” Bunun üzerine, Sabit itikâfı bıraktı ve onlarla birlikte yola çıktı ve muhtacın ihtiyacını giderdi.(İbni Receb) Biz söylemekle mükellefiz. Takdir sizlerindir.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...