BEN – BİZ
Yukarı
Advert
BEN – BİZ
Babnirli Mele Abdullah

BEN – BİZ

Bu içerik 90 kez okundu.

Tasavvuf ıstılahında BEN- BİZ iki hüküm vardır. Ben, her zaman mercuh, biz ise racihtir. Ben, bugünün tabiriyle bencildir. Biz ise fedakârdır. Bencil, kendinden başkasını düşünmeyen her meziyeti kendisine tahsis edendir. Fedakâr ise her insanın kendisi gibi olmasını isteyen, kendi bünyesinde eşitlik vasfını tercih edendir.

Tasavvuf âleminde bencilin yeri yoktur, ancak fedakâr her zaman revaçtadır. Onun için hakiki mutasavvıf olan ANSAR, her çeşit iyilikleri muhacir arkadaşıyla paylaşıyor. Allah(cc), fedakâr insanı tasvip ederek şöyle buyurmaktadır: { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ  (fedakâr insanlar, kendi ihtiyaçları olduğu halde başka muhtaçları kendilerine tercih ederler.) yani biz derler, ben demezler.

Evet,  Resulullah'ın ashabı fedakâr olan ANSAR, MUHACİR olanları kendi nefislerine tercih ederdi, hatta iki karısı olan ansar, bir karıyı boşar karısı olamayan muhacire boşanan karıyla evlenmeyi serbest ederdi.

Bir adam Resulullah'ın mescidine misafir oluyor, Resulullah'ın yanında ikram edecek bir şey olmadığı için sahabeye, kişiyi misafir edinmelerini tavsiye ediyor. Talha adındaki sahabe, adamı misafir ediniyor amma onun da evinde ikram edecek bir gıda yoktu. Karısı, hazırladığı yemeğin ancak çocuklarına yeteceğini söylerdi. Talha karısına derki biz ikimiz bir şey yemeyeceğiz, çocukları da uyuturuz, yemeği misafire yediririz, karı da mutabakat eder ve yemeği misafire ikram ederler.

 Bu ayet onlar hakkında nazil olmuştur. İhtiyaçları olduğu halde misafiri kendilerine tercih edenler diye övgüyle beyan etmiştir.

 Günümüz insanların huzursuzluğu, fakirliği, kavgası, enflasyona, açlığa maruz olmasının tek sebebi insanların bencillik vasfını taşıması, fedakâr vasfından istinkâf etmesidir. Eğer insanlık İslam'ın tavsiye ettiği fedakârlığı yaşasaydı, dünya nimetlerini paylaşılsaydı ve bencillik vasfını üstünden atsaydı bütün dünya Asır-i saadet gibi dünya nimetine, huzuruna mazhar olurdu. Peygamber (sav) fedakâr insanın şemasını çizerek şöyle buyurur:  لایدخل الجنڒ من بات شبعان وجارڒجائع  komşusu aç iken tok yatan cennete giremez. 

Fedakâr yaşamın talibi ol.

Bencili terk et fedakâr ol.

Dünya tümüme kâfidir.

Batılı at, hakka namzet ol.

 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...