İSİM- NİŞANE
Yukarı
İSİM- NİŞANE
Babnirli Mele Abdullah

İSİM- NİŞANE

Bu içerik 762 kez okundu.

 Genelde yaratıkların tümünde belirleyici bir nişane var, sadece melek ve insanın isim ve lakapları vardır. Her insan mutlaka bir lakap veya isimle tesmiye edilmektedir.  Dört büyük melekler; Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail de isimlerle belirlenmiştir.

Evet, kişinin güzel nişanesi gibi güzel ismi de kişinin hüviyetidir ve kişiliğini ifade etme rozeti ve özelliğidir. Âdem (s) güzel manayı düşünerek kendi oğlunun adını Habil: (Yumuşak ve temiz huylu) koymuştur. O nedenle herşeyimize manaca faydalı isim takmak lazımdır, güzel mana ifade eden ismi tahrif etmek veya değiştirmek kuranın وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقifadesiyle yasaklanmış, FUSUK ( vebal, çirkin) manayı ifade eden isim ve lakaplar Yüce kitapla men edilmiştir. Bundan ötürü hatalı manayı içeren isim Resulullah (sav) tarafından düzeltilmiştir. Mesela عبد الشمس (güneşin kulu,)   عبد اللڒ(Allah’ın kulu) ile değiştirmiştir. Zira çirkin manayı içeren isim ve lakap her zaman çirkinliği çağrıştırmaktadır. Binaenaleyh veliler ilk doğan çocuğa güzel mana içeren İslami isim takmaları lazımdır. Bu tesmiye Müslümanların hakkı ve genel kültürü olduğu gibi dini ifadenin devamı ve örneğidir.

Müslüman’ın şiarı olmayan isimleri Müslüman çocuğa takmak ve İslam’a aykırı nişaneleri koymak caiz olmadığı gibi, Müslüman’ın genel kültürüne de aykırıdır. Gayri Müslim bir insanın kendi çocuğuna Muhammet ismi takması vaki değildir. Amma Müslüman kendi çocuğuna güzel manayı ifade eden İsa, Musa isimleri takmaktan çekinmemektedir. Bu tercihler Müslüman’ın doğruluğu ve genel evsafının nişanesidir.

 Evet,  gayri Müslim kendi nişanesini koruduğu gibi Müslüman’a da kabul ettirme çabasındadır.  Müslüman da en azından gayri Müslim gibi kendi ismini, nişanesini korumalı, başkasının isim ve nişanesini istimal etmekten içtinap etmelidir.  

Geçenlerde televizyonda şu manzarayı seyir ettik:

ABD Başkanı Trump İsrail’deki Hahamın önderliğinde Yahudilerin nişanesi olan ufacık bir takke başına koydu ve Yahudinin nişanesi Kudüs’teki ‘Ağlama Duvarı’na el sürerek Yahudi gibi ziyareti gerçekleştirdi. Yani Hıristiyan’la Yahudinin müşterek nişanelerini takdis ederek ilana çalıştı. Ama aynı Trump ilk dış ziyaretini Suud’a yaptığı halde Müslüman’ın nişanesi olan Kâbe’ye yanaşmadı. Zira onlar sadece kendi nişanelerini takdis etmekle görevli, onun için casus papazlarını hapisten tahliye etmemizi istiyor, aksi takdirde yaptırıma tevessül ediyorlar.  Hakka namzet ol.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...