Mutlu Aile
Yukarı
Mutlu Aile

Mutlu Aile

Bu içerik 6734 kez okundu.

Aileyi oluşturan bireyler arasındaki karşılıklı fikir alışverişi ve en önemlisi alışverişidir. Var olan bu iletişimin sağlıklı olmasının önkoşulu tek boyutlu bir yaklaşımın olmamasıdır. Bu şekilde oluşturulmaya çalışılacak bir yaklaşım sonuç olarak olumsuzluklar doğuracaktır. Hiçbir şekilde iki tarafı memnun etmeyecektir.

Aile içi iletişim sağlıklı temellere oturtulmasının çeşitli boyutları vardır. Bu boyutlar:

Empati kurmak:

Empati dediğimiz şey kendimizi karşımızdakinin yerine koyarak düşünmektir. Yani karşımızdakinin gördüğü açıyı yakalamaya çalışmaktır. Bu yaklaşım duygu alışverişini ve anlamayı arttırır. Bunu yapmak yani kendini onun yerine koyarak düşünme birçok sıkıntıya daha rahat çözüm bulmanızda aynı zamanda ortaya çıkmadan engellenmesini sağlayacaktır.

Bu çocuklarınızın gelecekteki yaşamlarını etkileyecek ve olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Aile bireylerine saygı duymak:

Aile üyelerinin tamamı birbirlerinin varlıklarını kabul etmelidirler. Yani gerekirse anne ve baba çocuklarına saygı duymalıdırlar. Onun içinde bulunduğu evin bir parçası olduğu hissettirilmelidir. Ev içerisinde çeşitli sorumluluklar verilerek bu duyguyu pekiştirebilirsiniz.

Anne ve baba olarak iyi bir dinleyici olmak:

Sağlıklı bir iletişimin diğer koşulu da karşısındakini dinlemektir. Dinlemek demek ona değer vermektir. Ve böylece aslında çok daha iyi sağlıklı ilişkiler kurmuş oluruz. Aslında çocuklarımızı dinlemek bizler için bir görevdir. Çocuk bir şey anlatıyor fakat siz hala başka şeylerle ilgilenip onu dinliyor gibi davranıyorsanız çocukta boş ver deyip geçer. Boş vermeyi değer vermemeyi öğrenir.

Çocuğun da sorumluluk sahibi olduğu hissettirilmeli:

O, ancak sorumluluk alarak geleceğe güvenle yürüyebilir. Bazı zamanlar yetişkinler çocuğun işini kolaylaştırmak yerine onu zorluklarla karşı karşıya bırakabilirler. Bazı sorumluluklar için henüz olgunlaşmadıklarını düşünürüz. İyi niyetli bu davranış onun gelecekte daha fazla zorlanmasına ve zorluklar karşısında çözüm bulmasında yetersiz kalmasına sebep olur. Gerçek sevgi her zaman onu koruyup kollamak sıkıntılardan uzak tutmak değildir. Hayata hazırlamak için türlü zorluklar karşısında karar alma ve çözüm üretme kabiliyetinin gelişmesini desteklemektir gerçek sevgi.

Unutmayınız ki sözlerinizde ve davranışlarınızda mesajlar gizlidir. Bir kişiye susuz bir anında sunduğunuz su çok değerlidir. Çocuklarınız da sizden istediklerinde gösterdiğiniz ilgi daha da değerlidir.

Mehmet Tahir Altuğ

 

 

 

Sende Yorumla...