GIDANIN DA GÜVENLİSİ!
Yukarı
GIDANIN DA GÜVENLİSİ!
Hacer Nur Bağaç / DİYETİM

GIDANIN DA GÜVENLİSİ!

Bu içerik 420 kez okundu.

Gıda güvenliği, sağlığa faydalı ve güvenilebilir gıda üretiminin elde edilmesi amacıyla gıdaların üretimi, işleme, saklama, insanlara ulaştırılma ve insanların da bunları tüketmesi aşamalarında gerekli olan prosedürlere uyulması ve bunun için bazı önlemlerin alınması olarak nitelendirilebilir (Erkmen, 2010).  Hayvansal ve bitkisel kaynaklı gıdalar, ya olduğu gibi ya da üzerinde işlem uygulanmış şekilde bireylerin tüketimine sunulmaktadır. İnsanlara sunulan bu gıdalar, elde edildiği zaman diliminden tüketileceği zamana kadar ki süreçte uygun koşullarda muhafaza edilmediği takdirde, halk sağlığı için bir tehdit oluşturabilmektedir  (Gökoğlu, 2017). Bu tehditlerin ortadan kaldırılabilmesi için halka gerekli olan bilgilendirmenin yapılması gerekir yani bilinçli tüketici olma kavramı insan hayatına yerleştirilmelidir. Gıda ürünleri insan yaşamının vazgeçilmezlerindendir ve bu vazgeçilmezlik beraberinde kaliteli beslenebilme sorununu da getirir. Zira kaliteli beslenme sağlanamaz ise toplum sağlığının sürdürülebilirliği de sağlanamaz. Gıdalarla ilgili yaşanan sorunları bulup bunları bertaraf etmek oldukça karışık ve birçok konuyu içerisinde barındırdığından özellikle az gelişmiş ülkelerde doğru bir şekilde yapılamamakta ve gıda güvenliği riskleri her geçen gün daha da artmaktadır (Koç ve Uzmay, 2015). Gıda güvenliği ile ilgili yaşanan sorunların önüne geçmek ve ekonomik kaybı minimuma indirmek için konuyla ilgili uluslararası düzeyde bazı uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bunlardan bazıları; HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları), GMP (İyi Üretim Uygulamaları), GHP (İyi Hijyen Uygulamaları), ISO 22000 gibi kalite güvence sistemlerinden oluşmaktadır. Kalite güvence sistemlerine daha çok gelişmiş ülkelerde rastlanılmakta ve son dönemlerde gelişmekte olan ülkelerde de katılımın arttığı görülmektedir (Dölekoğlu, 2003). Gıda güvenliği kapsamında yapılan çalışmalar, dünyadaki yaklaşık yedi milyon insanın hastalanma sebeplerinin gıdalardan kaynaklandığını göstermiştir (Sarig, 2003). Tüm bunlardan ötürü yediğimiz, içtiğimiz her şeye dikkat etmek bizlerin vücudumuza karşı olan bir sorumluluğudur. 

                                                                                                          -SAYGILARIMLA-                                                                              

                                                                                                   HACER NUR BAĞAÇ

 

      KAYNAKÇA

  • Erkmen, O. (2010). Gıda kaynaklı tehlikeler ve güvenli gıda üretimi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları dergisi, 53(3), 220-235.
  • Gökoğlu, N. (2017). Turizm işletmelerinde gıda güvenliği, II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Bildiri Kitabı, 13-14 Aralı 2017, Antalya.
  • Koç, G. ve Uzmay, A. (2015). Gıda güvencesi ve gıda güvenliği: kavramsal çerçeve, gelişmeler ve Türkiye. Tarım Ekonomisi Dergisi, 21 (1 ve 2), 39-48.
  • Dölekoğlu, C.Ö. (2003b). Gıdalarda Kalite Güvenlik Sistemleri, TEAE Bakış, Sayı:3, Nüsha 2, ISSN 1303-8346. Ankara.
  • Dölekoğlu, C.Ö. (2003a). Tüketicilerin İşlenmiş Gıda Ürünlerinde Kalite Tercihleri, Sağlık Riskine Karşı Tutumları ve Besin Bileşimi Konusunda Bilgi Düzeyleri (Adana Örneği), Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın no: 105, Ankara.
  • Sarig, Y. (2003). Traceability of food products. CIGR Journal of Scientific Research and Developments, 5(12), 54-65.

 

 

 

                                      

 

Sende Yorumla...

2020 Batman Gazetesi Inc. Tüm hakları saklıdır.