İMAN-KÜFÜR...
Yukarı
İMAN-KÜFÜR...
Babnirli Mele Abdullah

İMAN-KÜFÜR...

Bu içerik 1685 kez okundu.

İman –küfür. Bu iki sıfat insan için birer elzem mayadır. İman mayası, insanı kendi nefesini ve her canlıyı doğruya, aydınlığa, dünya ve ahiret hayatının mutluluğuna götürür; küfür ise bunun tam aksidir. Evet, iman her şeyin tesadüfle değil, Allah katında hesap kitap ile tespit edildiğini, melekler tarafından yazıldığını, küfür ise her şeyin tesadüf ve sahipsiz olduğunu tespit eder. Zira küfrü kabul edip imanı ret eden veya ondan gafil olanın aklı istimali yamuktur, iman ile yola çıkanın ise aklı istikamettedir. Bir bilim adamı İbni Uyeyne’ der ki “eğer aklım beni imana götürmezse onu başımdan atarım.;

Zira kâfir /ateist, irfan, ilim ve vicdan sıfatlarının mutluluk ve yükselişe kâfi olduğunu, ilim irfan ve vicdan sahibi olanın isabet zirvesinde olduğunu ve bu üçünün iman yerine geçtiğini imana gerek olmadığını iddia eder. Mümin ise, bunun tam aksine, ilim, irfan ve vicdanın yükselişe ve mutluluğa kâfi olmadığını ancak imana ihtiyaç olduğunu, imanın vicdan ve irfanı ıslah edebildiğini söyler.

Ziya Paşanın bu konuyla ile bir dörtlüğü şöyle:

Ne irfandır veren insana yükseklik ne vicdandır

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.

Yüreklerden çekilse farz edilsin havf-ı Yezdan’ın

Ne irfanın kalır tesiri katiyen ne vicdanın. (Yezdan Allahtır)

Evet, kesinlikle inanırız ki iman (hakiki iman) sıfatının bulunduğu kişi yani Allah’a, nübüvvete, ahrete ahiretteki hesap kitaba, cennet cehenneme inanan kişi gerek kendi şahsına ve gerekse diğer yaratıklara yararı sağlar, mutluluğa yükseltir. Hatta hiçbir nesneye zarar veremez, istikametten sapamaz, saptıramaz, her hali merhamet çeşmesi gibi akar, kendisine ve diğer varlıklara faydalı olur. Küfür sıfatının bulunduğu kişi ise ahretin olmadığını, hayatın ölümle bittiğini iddia ettiği için sorumluluk hissini diri tutmaz, yaptığı her iyilik ve kötülüğün dünyaya münhasır olduğunu ahiret hesabının olmadığını iddia eder ve böylece sapar saptırır.

Evet Küfrün hamisi Firavunların ve şimdiki temsilcileri ve Peygamberleri ve tabilerini düşündüğümüz zaman Mümin ile Kâfirin arasındaki farkı fark ederiz…Babniri Mele

 

 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...

2020 Batman Gazetesi Inc. Tüm hakları saklıdır.