GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT KANTİN İHALE İLANI
Yukarı

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT KANTİN İHALE İLANI

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT KANTİN İHALE İLANI
Bu içerik 187 kez okundu.

  T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT KANTİN İHALE İLANI                          

Adı                                      : Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Adresi                                 : Pınarbaşı Mah. 2203 Sokak No:31 BATMAN

Telefon numarası              : 0488 213 91 47

Faks numarası                   : 0488 213 43 95

İhalenin Yapılacağı yer    : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü /BATMAN

İhalenin Usulü                   : 2886 sayılı kanunun 37. Maddesi gereği kapalı teklif verilecek. Komisyon gerek duyduğu takdirde 2. ve 3. teklif alabilecek.

Hizmetin sunulacağı yer  : Batman Stadı kale arkası (A) güney, Batman Stadı maraton (J), Batman Stadı maraton (H), Batman Stadı kale arkası (F) kuzey, Batman Stadı kale arkası (E) kuzey, Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu, 19 Mayıs Spor Salonu, 19 Mayıs Sahaları ve Çok Amaçlı Spor Salonu kantinleri.                

İşin Süresi                        : 1 yıl

İhalenin Tarih ve Saati   : 17.08.2020 Pazartesi Saat 11:00’de

S. No

TESİS ADI

Kullanılacak Alan

Kullanım Süresi

Muhammen Bedel

1

Batman Stadı kale arkası kantini (A) güney

               12,20 m2

12 Ay x 400,00

          4.800,00 TL                                                

2

Batman Stadı maraton kantini (J)

            13,20 m2

12 Ay x 450,00

5.400,00 TL

3

Batman Stadı maraton kantini (H)

                 8,30 m2

12 Ay x 350,00

4.200,00 TL

4

Batman Stadı kale arkası kantini (F) kuzey

14,50 m2

12 Ay x 425,00

5.100,00 TL

5

Batman Stadı kale arkası kantini (E) kuzey

15,20 m2

12 Ay x 450,00

5.400,00 TL

6

Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu kantini

200 m2

12 Ay x 1.750,00

21.000,00 TL

7

Çok Amaçlı Spor Salonu kantini

33 m2

12 Ay x 715,00

8.580,00 TL

8

19 Mayıs Spor Salonu kantini

24 m2

12 Ay x 550,00

6.600,00 TL

9

19 Mayıs Sahaları kantini

4 m2

12 Ay x 185,00

2.220,00 TL

İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER

GERÇEK KİŞİLER                                                                                         TÜZEL KİŞİLER

1)Dilekçe                                                                                                         1)Dilekçe

2)Nüfus cüzdanı sureti                                                                                      2)İmza Sirküsü                                                                                                                        3)İkametgâh belgesi                                                                                          3)Ticaret Sanayi Belgesi (2020)                                                                                                                               4)Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı                                                             4)Adres Beyanı

   olduğuna dair belge (3 aydan eski olmaz)

  1. Kantinler tabloda verilen muhammen bedeller üzerinde artırmak üzere teklif vereceklerdir.  Teklifinde muhammen bedel üzerinde en yüksek teklifi veren en fazla artırımı yapan istekliye ihale edilecektir. Teklifler kapalı teklif usulü olacak, zarflar kapalı kaşeli ve imzalı olacaktır.
  2. Verilen tekliflere %5 Genel Müdürlük payı, % 18 KDV ve Damga Vergisi sonradan ilave edilecektir. Diğer giderler teklif fiyatının dışında yüklenici tarafından karşılanacaktır.
  3. Teklifi uygun olan istekli ile sözleşme imzalanacak, verilen aylık teklifler aylık süre ile çarpılacak çıkacak bedel ile bir yıldan az süreyle kiraya verilen tesislerin elektrik ve su bedelleri İl Müdürlüğümüzün göstereceği banka hesabına peşin yatırılacaktır.
  4. Yüklenici idarenin yazılı izni olmadan kantinleri başkasına devredemez.
  5. İsteklilerin kantinlerin tümüne (ayrı ayrı belirtmek üzere)  teklif vereceği gibi, farklı istekliler farklı kantinlere ayrı ayrı teklif verebilirler.
  6. Bir yıldan az süreyle kiraya verilen kantinlerin elektrik ve su bedelleri peşin alınacak, bir yıl ve üzeri süreyle kiralanan kantinlerin elektrik ve suyu için süzme sayaç takılacaktır. Her ay su ve elektrik bedeli muhasebe servisine yatırılacaktır.
  7. Yükleniciler teklif ettikleri fiyatın % 6 oranında dairenin göstereceği hesaba kesin teminat yatıracaktır. Yüklenicinin kesin teminatı iş süresinin sona ermesiyle birlikte idarece ödenecektir. İhale dokümanı Yatırım ve İşletmeler Biriminden alınacaktır.
  8. İhaleye gireceklerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hesabına teklif ettikleri fiyatın % 3 oranında geçici teminatı yatırılması gerekmektedir.                                                Resmi ilanlar www.bik.gov.tr’de           Basın: ILN01200759 (www.bik.gov.tr) 
Etiketler:
Sende Yorumla...

2020 Batman Gazetesi Inc. Tüm hakları saklıdır.